Skip to main content

Leiderschap

Resultaten realiseren vraagt om van alles en bovenal effectief leiderschap. We begrijpen dat het behalen van resultaten niet alleen vraagt om kennis en vaardigheden, maar bovenal om effectief leiderschap. Wij geloven in een holistische benadering van leiderschap, waarbij persoonlijk, coachend en adaptief leiderschap hand in hand gaan. We gaan verder dan advies en training. Wij worden graag medeverantwoordelijk voor het eindresultaat. Ons engagement gaat zo ver dat we onze advies- of trainersrol achter ons laten en tijdelijk volledig opgaan in uw organisatie.

Hoe gaan we te werk?

We bieden drie vormen van dienstverlening aan op het gebied van leiderschap, allemaal gekenmerkt door een tijdelijk, opheffingsgericht karakter. Resultaatscontracten zijn bespreekbaar, omdat wij geloven dat succes meetbaar moet zijn. 

Bij Noviter stappen we niet alleen in; we lopen zij aan zij op weg naar een leiderschapsmodel dat jouw organisatie transformeert en een blijvend positief verschil maakt.

Programma management

Hierbij vullen wij tijdelijk de leiderschapsrol in voor realisatie van één van de drie veranderingen: Strategie-executie, Prestatieverbetering of Veranderkracht.

Turn around & Interim Management

In bijzondere gevallen kunnen we tijdelijk de lijn-verantwoordelijkheid op ons nemen. Hierbij is een bepaalde verandering of verbetering onderdeel van het vraagstuk. Deze leidinggevende rol heeft het mandaat om integraal te handelen ten behoeve van het resultaat. We werken hierbij op directieniveau en kunnen het verschil maken in het “klant-domein” en in het “operationele-domein”.

Verander & verbeter coaching

“It takes one to know one”. Deze derde leiderschapsdienst is van een iets andere orde. We hebben goede ervaringen met het bijstaan van onze opdrachtgever in zijn/haar leiderschap over een verandering of verbetering. Wat ons onderscheidt van traditionele coaching is dat wij vooral op het organisatieresultaat gericht zijn en van daaruit bekijken wat dit vraagt van jouw als leider. We hebben twee coachingsvormen:

- Gestructureerde coachingsaanpak: hierbij behandelen we de coachingsvraag langs een 10-tal thema’s vanuit onze visie op adaptatie en Change3=Resultaat3.

- Emergente coachingsaanpak: In deze variant vertrekken we vanuit de coachingsvraag en leidt de dialoog (U-process) ons verder naar nieuwe inzichten.

Neem contact met ons op

We vertellen u graag meer!

+31 (0)6 835 703 15